ACDSee Photo Studio Home 2021 Build Build 24.0.0.1652

Tải xuống ACDSee Photo Studio Home 2021 Build Build 24.0.0.1652

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
🖼️
🖼️
  • Duplicate Image Finder
  • Cho dù có kiên nhẫn đến mấy bạn cũng khó có khả năng tìm được 2 tấm ảnh giống nhau nhưng khác tên trong bộ sưu tập gồm nhiều ngàn tấm ảnh số tuyệt đẹp của mình. Công cụ mang tên Duplicate Image Finder 3.0.1 (DIF) sẽ giúp bạn thực hiện công việc này.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • uMark Ghi bản quyền hàng loạt lên ảnh
  • Vi phạm bản quyền là một vấn đề nan giải đối với các nội dung trên internet. Người ta cứ việc sao chép, sử dụng những thứ của người khác mà chẳng cần xin phép hay làm bất cứ điều gì tương tự.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Rainbow Folders Thay đổi icon cho thư mục
  • Tiện ích dễ sử dụng này sẽ giúp bạn làm nổi biểu tượng của các thư mục quan trọng để có thể truy xuất chúng nhanh chóng hay phá đi tính đơn điệu của biểu tượng thư mục màu vàng cũ rích của Windows.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Làm video Ảnh - Album