ACDSee Photo Studio Standard 2020 build 23.0.0.1323 (64-bit)

Tải xuống ACDSee Photo Studio Standard 2020 build 23.0.0.1323 (64-bit)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

Liên quan, thay thế

🖼️ A4Desk Flash Photo Gallery Builder 2.27

🖼️
 • Phát hành: FAICO Information Solutions
 • A4Desk Flash Photo Gallery Builder là chương trình cho phép bạn tạo ra các bộ trưng bày ảnh và đặt nó lên trang web của mình mà không cần phải viết mã lệnh. Bạn cũng có thể ghi bộ ảnh của mình vào đĩa để xem hoặc có thể sử dụng nó như là một ứng dụng trìn
 • windows
 • Đánh giá: 17
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.674

🖼️ Wenovo PNG PSD Viewer 1.0 Mở file PSD không cần Photoshop

🖼️
 • Phát hành: Wenovo
 • PNG PSD Viewer hay Wenovo PNG PSD Viewer là phần mềm thiết kế web và đồ họa miễn phí trên máy tính, cho phép bạn mở file Photoshop (định dạng PSD) và xem ảnh PNG mà không cần cài đặt Photoshop.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 156
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26.367

🖼️ Smart Photo Import 1.9 Tự động sắp xếp ảnh

🖼️
 • Phát hành: NWS CenturyByte
 • Qua thời gian, bộ sưu tập ảnh số của bạn sẽ ngày càng nhiều lên ở mức độ không thể quản lý nổi? Hãy dùng “Smart Photo Import” để sắp xếp lại bộ sưu tập ảnh số của mình ở mức độ tiện dụng nhất để dễ quản lý nhất.
 • windows Version: 1.9.8.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.002

🖼️ Image Catalog 4.0.6

🖼️
 • Phát hành: Nulidex Systems
 • Image Catalog là một tiện ích dùng để làm thumbnail ảnh, có khả năng làm thumbnail cho hàng loạt các file hình ảnh trong cùng một thư mục. Chương trình có thể xác định và xóa các thumbnail mà không có ảnh thật sự, đoán tên hình ảnh từ tên file và nhiều ch
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.465

🖼️ Axialis IconWorkshop

🖼️
 • Phát hành: Axialis Software
 • IconWorkshop 6.60 là một công cụ thiết kế chuyên nghiệp giúp bạn tạo,trích ra, chuyển đổi, quản lý và xuất ra các icon cho Windows và Macintosh.
 • windows
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.417
Xem thêm Làm video Ảnh - Album