Active@ LiveCD 3.1.0

Link Download Active@ LiveCD chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ Word Repair Toolbox Khôi phục file Word bị lỗi

🖼️
 • Phát hành: Repair Toolbox
 • Word Repair Toolbox là chương trình dùng để khôi phục văn bản từ các file Microsoft Word có định dạng *.doc, *.docx, *.dot, *.dotx và file Rich Text có định dạng *.rtf bị lỗi.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.900

🖼️ Ashampoo Undeleter Khôi phục dữ liệu bị mất

🖼️
 • Phát hành: Ashampoo
 • Ashampoo Undeleter là chương trình khôi phục file hữu hiệu cho phép bạn lấy lại dữ liệu bị mất. Công cụ sẽ tìm kiếm và tạo ra danh sách tất cả những file đã bị xóa, thậm chí hiển thị cả tình trạng của chúng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 849

🖼️ CrashPlan (64 bit)

🖼️
 • Phát hành: CrashPlan
 • CrashPlan mang đến một phần mềm sao lưu dữ liệu hữu hiệu. Bạn có thể tải về và sử dụng miễn phí để sao lưu thông tin quan trọng từ máy cá nhân để lưu trên hệ thống mạng nội bộ hoặc máy của bạn bè, miễn là các máy này cùng chạy CrashPlan.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 742

🖼️ Tenorshare Card Data Recovery 3.0 Khôi phục dữ liệu từ các thiết bị lưu trữ

🖼️
 • Phát hành: Tenorshare Company
 • Tenorshare Card Data Recovery là một phần mềm khôi phục dữ liệu chuyên nghiệp. Nó cung cấp cho người dùng một cách dễ dàng và hiệu quả để lấy lại hình ảnh, video và file nhạc từ nhiều thiết bị lưu trữ khác nhau, bao gồm cả: thẻ SD, ổ đĩa flash USB, máy ảnh kỹ thuật số và ổ cứng.
 • windows Version: 3.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 489

🖼️ Hetman NTFS Recovery 2.1 Khôi phục dữ liệu từ phân vùng NTFS

🖼️
 • Phát hành: Hetman Software
 • Hetman NTFS Recovery là công cụ hữu ích được thiết kế để giúp người dùng Windows khôi phục dữ liệu từ các phân vùng NTFS bị hỏng, không thể đọc hoặc không thể truy cập.
 • windows Version: 2.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 51
Xem thêm Khôi phục dữ liệu