ActivInspire 2.3

Link Download ActivInspire chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Solar System 3D Simulator Mô phỏng hệ Mặt trời

  • Solar System 3D Simulator là phần mềm mô phỏng hệ mặt trời. Đây là một phần mềm miễn phí rất hay, vô cùng hữu ích cho các em học sinh lứa tuổi THCS và THPT.
  • Xếp hạng: 4 1.591 Phiếu bầu
;
Xem thêm Hỗ trợ giáo án