Top ứng dụng Hỗ trợ giáo án tải nhiều nhất

🖼️ Solar System 3D Simulator 3.0 Mô phỏng hệ Mặt trời

🖼️
 • Đánh giá: 1.217
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 266.431

🖼️ GeoGebra Portable 6.0 Phần mềm vẽ đồ thị Toán học

🖼️
 • Phát hành: GeoGebra
 • GeoGebra Portable 6.0.546 là phiên bản không cần cài đặt của phần mềm GeoGebra - phần mềm toán học bổ ích được cung cấp miễn phí. GeoGebra thực sự là công cụ hỗ trợ đắc lực dành cho những ai đang phải thực hiện việc nghiên cứu hoặc làm việc với số học, hình học, bảng tính, đồ họa, số liệu thống kê, đại số và giải tích.
 • windows Version: 6.0.546
 • Tìm thêm: GeoGebra GeoGebra Portable phần mềm giáo dục phần mềm toán học download GeoGebra
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.377

🖼️ LectureMAKER NS Phần mềm soạn giáo án điện tử và e-Learning

🖼️
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.025

🖼️ ViOLET 1.9 Phần mềm soạn giáo án điện tử

🖼️
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 25.166

🖼️ McMIX 2010.01 Phần mềm trộn đề thi trắc nghiệm

🖼️
 • Đánh giá: 86
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 213.074

🖼️ Minecraft Hour Of Code Ứng dụng hỗ trợ dạy code & khoa học máy tính

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 113

🖼️ Novoasoft ScienceWord Phần mềm hỗ trợ tạo giáo án Toán, Lý, Hóa, Sinh...

🖼️
 • Đánh giá: 20
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 25.547

🖼️ MyEqText 3.0 Phần mềm soạn thảo công thức toán học

🖼️
 • Đánh giá: 58
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 107.015

🖼️ Multiple Choice Quiz Maker 18.1 Phần mềm tạo Quiz, trắc nghiệm hỗ trợ giáo dục

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.491

🖼️ iSpring Suite 9.3 Công cụ hỗ trợ tạo bài giảng điện tử

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.567
Có tất cả 35 phần mềm.