Top ứng dụng Hỗ trợ giáo án tải nhiều nhất

ViOLET ViOLET 1.9 Phần mềm soạn giáo án điện tử

ViOLET
 • Đánh giá: 17
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.392

GeoGebra Portable GeoGebra Portable 6.0 Phần mềm vẽ đồ thị Toán học

GeoGebra Portable
 • Phát hành: GeoGebra
 • GeoGebra Portable là phiên bản không cần cài đặt của phần mềm GeoGebra - phần mềm toán học bổ ích được cung cấp miễn phí. GeoGebra thực sự là công cụ hỗ trợ đắc lực dành cho những ai đang phải thực hiện việc nghiên cứu hoặc làm việc với số học, hình học, bảng tính, đồ họa, số liệu thống kê, đại số và giải tích.
 • windows Version: 6.0.451.0
 • Dung lượng: 59,6 MB
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
 • Tìm thêm: GeoGebra GeoGebra Portable phần mềm giáo dục phần mềm toán học download GeoGebra
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.762

McMIX McMIX 2010.01 Phần mềm trộn đề thi trắc nghiệm

McMIX
 • Phát hành: Anh Quan Soft
 • McMIX được trích ra từ phần mềm McBANK (trong bộ McTEST) với mục đích tặng miễn phí cho mọi giáo viên và người dùng quan tâm.
 • windows Version: 2010.01
 • Dung lượng: 13,4 MB
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
 • Tìm thêm: McMIX Mc Mix Download McMIX Tải McMIX Download
 • Đánh giá: 75
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 170.806

Solar System 3D Simulator Solar System 3D Simulator 3.0 Mô phỏng hệ Mặt trời

Solar System 3D Simulator
 • Đánh giá: 1.065
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 219.251

NetOp Vision Pro NetOp Vision Pro 9.4 Ứng dụng quản lý lớp học cho máy tính

NetOp Vision Pro
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 247

MINECRAFT Hour of Code MINECRAFT Hour of Code Ứng dụng hỗ trợ dạy code & khoa học máy tính

MINECRAFT Hour of Code
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 68

CK-12 CK-12 Ứng dụng giáo dục miễn phí cho máy tính

CK-12
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 88

Socrative Socrative Ứng dụng hỗ trợ dạy học đa tiện ích

Socrative
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 210

21st Century Learning Design cho Windows 8.1 21st Century Learning Design cho Windows 8.1 Ứng dụng hỗ trợ giảng dạy miễn phí

21st Century Learning Design cho Windows 8.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10

Tech4Learning Pixie Tech4Learning Pixie 4.5 Phần mềm tạo giáo án điện tử

Tech4Learning Pixie
 • Phát hành: Tech4Learning
 • Tech4Learning Pixie là ứng dụng cung cấp nhiều công cụ cho phép tạo giáo trình giảng dạy để bạn và học sinh của mình tham gia vào các hoạt động nhóm nhằm khuyến khích suy nghĩ, giao tiếp, sáng tạo cũng như rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm.
 • windows Version: 4.5.3
 • Dung lượng: 246,8 MB
 • Yêu cầu: Windows XP/7/8
 • Tìm thêm: Tech4Learning Pixie tạo bài giảng tạo giáo án tạo bài thuyết trình pixie
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 164
Có tất cả 35 phần mềm.