Android Studio 2021.2.1.15 (.zip) 2021.2.1.15

Tải xuống Android Studio 2021.2.1.15 (.zip) 2021.2.1.15

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Android Studio 2021.2.1.15 (.zip) được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được
🖼️
  • Impact Phần mềm thiết kế game HTML5
  • Impact là một game engine trên nền tảng JavaScript, cho phép bạn phát triển các trò chơi HTML5 tuyệt đẹp cho các trình duyệt trên máy tính để bàn và thiết bị di động.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • SPLite Công cụ soạn thảo mã nguồn
  • SPFLite là một công cụ soạn thảo mã nguồn bớt phức tạp hơn thay thế cho ISPF của IBM (Hệ thống tương tác sản xuất cơ sở), được thiết kế cho những hệ điều hành chạy trên máy tính lớn (mainframe) IBM.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • irrFuscator Phần mềm bảo vệ mã nguồn
  • irrFuscator là phần mềm bảo vệ mã nguồn ActionScript cho phép bảo vệ các file .SWF, .AS và .MXML. irrFuscator có thể được sử dụng với dòng lệnh nhưng cũng có giao diện người dùng thuận tiện.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Mã nguồn