Android Studio 3.5 Canary 13

Tải xuống Android Studio 3.5 Canary 13

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Android Studio 3.5 Canary 13 được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Liên quan, thay thế

🖼️ Quick Source Viewer 1.1 Ứng dụng xem mã nguồn website nhanh chóng

🖼️
 • Phát hành: Tomi Mickelsson
 • Quick Source Viewer là ứng dụng xem mã nguồn website nhanh chóng, cung cấp các thông tin HTML, JavaScript và CSS. Ứng dụng phát hành dưới dạng tiện ích trên trình duyệt Google Chrome.
 • windows Version: 1.1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 62

🖼️ EditPlus 5.3 Công cụ hỗ trợ edit code mạnh mẽ

🖼️
 • Phát hành: ES-Computing
 • EditPlus 5.3 là trình soạn thảo văn bản, HTML, PHP, Java, Hex Viewer. EditPlus có khả năng thay thế tốt cho Notepad, cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ cho các lập trình viên và nhà quản trị web.
 • windows Version: 5.3
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.927

🖼️ MyBB Phần mềm mã nguồn mở tạo diễn đàn

🖼️
 • Phát hành: MyBB
 • MyBB còn được gọi là MyBBoard hay MyBulletinBoard là một phần mềm diễn đàn miễn phí được phát triển bằng cách sử dụng PHP và MySQL với nhiều tính năng hay và hữu ích giúp người tham gia, quản trị diễn đàn tiếp cận nhanh chóng.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.011

🖼️ PHPDesigner7 v7.2.1.15

🖼️
 • Phát hành: MPSoftware
 • phpDesigner là một môi trường phát triển tích hợp PHP / chỉnh sửa PHP mạnh mẽ cho cả người chưa có kinh nghiệm lẫn các nhà phát triển chuyên nghiệp giúp cải thiện quá trình chỉnh sửa, phân tích và xuất ứng dụng và website tạo bởi PHP cũng như các ngôn ngữ
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.582

🖼️ Từng bước học lập trình Visual C#.net

🖼️
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Đây là các chapter, các ví dụ để từng bước học lập trình C#.net trong lập trình web...
 • windows
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 47.609
Xem thêm Mã nguồn