Android Studio cho Mac 3.6.0.21

Link Download Android Studio cho Mac chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.