Animal Typing Lite cho Mac 1.7.4

Link Download Animal Typing Lite cho Mac chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.