Ant Commander 3.1

Link Download Ant Commander chính:

🖼️ Finder Plus

🖼️
 • Phát hành: Leo-soft
 • Finder Plus là một ứng dụng chuyên nghiệp được thiết kế cho phép bạn tìm kiếm các tập tin, tìm file trùng lặp, hoặc từ khóa Registry.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 275

🖼️ TurboWire 3.3 Ứng dụng chia sẻ file qua mạng P2P

🖼️
 • Phát hành: GoForSharing
 • TurboWire là một trong những ứng dụng chia sẻ file qua mạng P2P mạnh mẽ nhất hiện nay. Với nó, người dùng có thể dễ dàng xác định các trường cho tiêu đề, album, nghệ sĩ, số lượng ca khúc, thể loại, năm phát hành, độ dài và tốc độ bit.
 • windows Version: 3.3

🖼️ Disk Size Manager 2

🖼️
 • Phát hành: WebExtractor System
 • Disk Size Manager sẽ giúp bạn theo dõi khoảng không gian trống trên đĩa để có thể sử dụng hiệu quả nhất.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.527

🖼️ BatchSync Secure FTPS/SFTP

🖼️
 • Phát hành: SiteDesigner Technologies, Inc
 • BatchSync là một công cụ an toàn và đáng tin cậy để tự động đồng bộ hóa, nhân bản và sao lưu tập tin. Nó sử dụng tiêu chuẩn công nghiệp FTP/SSL và FTPS qua giao thức SSH để đảm bảo an toàn dữ liệu và mã hóa tất cả dữ liệu với thuật toán mật mã mã hóa mạnh
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 432

🖼️ XPect

🖼️
 • Phát hành: Muhammad Ejaz
 • XPect là một ứng dụng cho phép bạn hiện hoặc ẩn thư mục, quản lý công việc, chạy, hiển thị các tập tin ẩn, thiết bị lưu trữ USB, quản lý ổ đĩa và có thể tự động chạy.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 648
Xem thêm Nén - Giải nén