Audio Dictionary for iOS

Link Download Audio Dictionary for iOS chính:

🖼️ WordWeb Dictionary for iPhone Ứng dụng từ điển dành cho iPhone

🖼️
 • Phát hành: WordWeb Software
 • The WordWeb Dictionary đem đến cho người dùng iPhone hơn 290000 từ, cụm từ, 70000 các ví dụ và 85000 phát âm từ vựng.
 • ios
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.567

🖼️ Weight Loss for iOS Phần mềm quản lý trọng lượng cơ thể cho iOS

🖼️
 • Phát hành: ModiFace
 • Weight Loss for iOS là ứng dụng hỗ trợ giảm cân toàn diện nhất giành cho người dùng thiết bị iPhone/iPad.
 • ios
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 701

🖼️ Chambers Thesaurus for iOS Từ điển từ đồng nghĩa cho iPhone

🖼️
 • Phát hành: WordWeb Software
 • Chambers Thesaurus for iOS là công cụ tham chiếu cho các tác giả, người chơi game từ vựng cũng như bất kỳ ai yêu thích ngôn ngữ tìm kiếm nhóm từ đồng nghĩa trên iPhone/iPad.
 • ios
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 235

🖼️ MOBILedit! Lite cho iOS 1.2 Kết nối iPhone/iPad với PC miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Compelson
 • MOBILedit! Lite for iOS là ứng dụng hỗ trợ kết nối iPhone/iPad với máy tính cá nhân, phục vụ cho công việc sao chép, đồng bộ và quản lý dữ liệu trên nhiều nền tảng khác nhau.
 • ios Version: 1.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 54

🖼️ App Free for iOS 2.11 Ứng dụng miễn phí cho iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Blue Graphene
 • App Free for iOS là phần mềm tìm kiếm và quản lý ứng dụng miễn phí/giảm giá cho iPhone/iPad.
 • ios Version: 2.11
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 432
Xem thêm Lưu trữ - Đồng bộ - Chia sẻ