Best Data Repair 9.0

Link Download Best Data Repair chính:
🖼️
  • Recover Data for Novell

  • Recover Data for Novell là phần mềm khôi phục dữ liệu Novell được thiết kế để khôi phục các file và folder đã xóa, mất từ phân vùng Novell hoặc hệ điều hành Novell.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • ABBYY Recognition Server

  • Recognition Server có thể được dùng như là một giải pháp số hóa hoàn chỉnh cho các nhu cầu lưu trữ, tìm kiếm hoặc như là một cấu phần để tích hợp vào các hệ thống
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
  • R-Linux

  • Hầu hết những người sử dụng máy tính thường chỉ giữ một bản duy nhất của các tập tin và thư mục một số người trong số họ có thể giữ nhiều bản sao của tập tin quan trọng chỉ để lưu trữ nhằm tránh khỏ trường hợp tình cờ xoá chúng đi.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Khôi phục dữ liệu