Best Photo Recovery 9.0

Link Download Best Photo Recovery chính:

🖼️ PowerPoint Repair Toolbox Khôi phục file PowerPoint bị lỗi

🖼️
 • Phát hành: Repair Toolbox
 • PowerPoint Repair Toolbox là công cụ hữu hiệu được thiết kế để khôi phục các bài thuyết trình Microsoft PowerPoint trong định dạng file *.ppt, *.pptx bị lỗi.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.429

🖼️ Duplicate Sweeper 1.0 Loại bỏ tập tin trùng lặp

🖼️
 • Phát hành: Wide Angle Software
 • Duplicate Sweeper là một công cụ hữu ích giúp bạn nhanh chóng và dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn và loại bỏ tập tin trùng lặp khỏi máy tính của mình để giải phóng không gian lưu trữ.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 59

🖼️ Quick Recovery for MS Word

🖼️
 • Phát hành: Unistal
 • Quick Recovery for MS Word là phần mềm khôi phục file Word để sửa chữa dữ liệu word bị hỏng.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.545

🖼️ Advanced EFS Data Recovery Khôi phục dữ liệu hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: Elcomsoft
 • Advanced EFS Data Recovery sẽ giúp giải mã các file đã bảo vệ, làm việc với tất cả các phiên bản của Windows 2000, XP, 2003, Vista, Windows Server 2008 và Windows 7.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.509

🖼️ Recover My Document Backup File

🖼️
 • Phát hành: Recover My Document Backup File
 • Hệ thống sao lưu được dùng để lưu trữ nội dung My Documents có chứa các file doc. Có một số trường hợp khiến file MS Word Documents bị mất hoặc bị hỏng. Người dùng giữ bản copy của dữ liệu word trong hệ thống sao lưu như một phương án dự phòng trong tình
 • windows
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.081
Xem thêm Khôi phục dữ liệu