Blancco File Shredder 2008 7.6.5.0

Link Download Blancco File Shredder chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
  • Disk Redactor 1

  • Disk Redactor là một chương trình xóa file an toàn và ngăn chặn khả năng phục hồi từ các chương trình khác. Nó sẽ ngăn chặn tác động này bằng việc ghi đè lên vùng dữ liệu đó các mã zero, tức là xóa sạch nội dung chứa trong đó.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
  • Delete Files Permanently Xóa file vĩnh viễn

  • Delete Files Permanently cho phép bạn xóa vĩnh viễn các tập tin mà không có bất kỳ cơ hội phục hồi. Nó giúp bạn giữ sạch ổ đĩa cứng của mình bằng cách xóa vĩnh viễn các tập tin và thư mục bạn chỉ định.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Shredder8 Xóa dữ liệu vĩnh viễn trên Windows 8

  • Shredder8 là ứng dụng hoàn toàn miễn phí dành cho người dùng Windows 8, giúp họ xóa tập tin vĩnh viễn và dọn dẹp không gian lưu trữ đã được sử dụng trước đó để dữ liệu cũ không bao giờ có cơ hội được phục hồi trở lại.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Xóa file