Tải Brackets cho Linux bản 64 bit

Tải xuống Tải Brackets cho Linux bản 64 bit

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
Link Download Brackets cho Linux chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
🖼️
  • Screem for Linux

  • Trong linux có 3 chương trình thường xuyên dùng để soạn thảo web là : Screem, Bluefish(trên nền Gnome) và Quanta Plus(trên nền KDE).
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Aptana Studio For Linux (64 bit)

  • Aptana Studio For Linux là phần mềm mã nguồn mở, đây là công cụ hỗ trợ thiết kế web bằng các ngôn ngữ: HTML5, CSS3, JavaScript, Ruby, Rails, PHP và Python.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
  • Aptana Studio For Linux (32 bit)

  • Aptana Studio For Linux là phần mềm mã nguồn mở, đây là công cụ hỗ trợ thiết kế web bằng các ngôn ngữ: HTML5, CSS3, JavaScript, Ruby, Rails, PHP và Python.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Thiết kế web