Brackets cho Linux 1.14

Link Download Brackets cho Linux chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.