Brackets cho Linux 1.6

Tải xuống Brackets cho Linux 1.6

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Brackets cho Linux 1.6 được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được
Link Download Brackets cho Linux chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
  • Aptana Studio For Linux (32 bit)

  • Aptana Studio For Linux là phần mềm mã nguồn mở, đây là công cụ hỗ trợ thiết kế web bằng các ngôn ngữ: HTML5, CSS3, JavaScript, Ruby, Rails, PHP và Python.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Aptana Studio For Linux (64 bit)

  • Aptana Studio For Linux là phần mềm mã nguồn mở, đây là công cụ hỗ trợ thiết kế web bằng các ngôn ngữ: HTML5, CSS3, JavaScript, Ruby, Rails, PHP và Python.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Screem for Linux

  • Trong linux có 3 chương trình thường xuyên dùng để soạn thảo web là : Screem, Bluefish(trên nền Gnome) và Quanta Plus(trên nền KDE).
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Thiết kế web