Chromium cho Mac 85.0.4153.0

Link Download Chromium cho Mac chính: