UI Browser

Tải về
3 (1) PreForm Assistive Technologies Dùng thử 327 Dung lượng: 5,9 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.5 PPC/Intel/10.6 Intel

UI Browser là một “trợ lý” thay thế của các công nghệ AppleScript GUI Scripting và Accessibility, giúp bạn có thể khám phá, điều khiển và quản lý giao diện người dùng của hầu hết các ứng dụng dành cho Mac OS X đang chạy trên máy tính cua bạn. Ngoài ra, chương trình này còn có thể tạo ra các lệnh AppleScript để quản lý bất kì một ứng dụng nào có sử dụng GUI Scripting, ngay cả những ứng dụng không thể script được.

Phiên bản mới này có:

Có một chút cập nhật: thêm nút Help để cảnh báo, chữa lỗi các đường dẫn chết trong Help book, cùng với một số bản vá lỗi khác.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 5,9 MB
  • Lượt xem: 349
  • Lượt tải: 327
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.5 PPC/Intel/10.6 Intel
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các link tải khác: