coconutBattery 3.8.3 cho Mac

Tải xuống coconutBattery 3.8.3 cho Mac

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ Pochade for Mac

🖼️
 • Phát hành: Untitled Software
 • Với phần mềm Swatch, bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng lấy bất kì màu nào trên màn hình mà bạn muốn, lưu lại mẫu màu để sử dụng sau này...
 • mac
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 595

🖼️ ChatterBlocker for Mac 1.1 Ứng dụng ngăn chặn các cuộc gọi, tin nhắn rác

🖼️
 • Phát hành: The Sound Guy
 • ChatterBlocker - một tiện ích ứng dụng hệ thống, có khả năng ngăn chặn các cuộc gọi, các chương trình tán gẫu, nhằm giúp người sử dụng tập trung hơn trong công việc...
 • mac Version: 1.1.4
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 315

🖼️ ChronoAgent

🖼️
 • Phát hành: Econ
 • ChronoAgent là công cụ chạy trên máy tính Mac ở xa và giao tiếp trực tiếp với ChronoSync, cung cấp cho bạn toàn quyền truy cập vào máy tính Mac.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 357

🖼️ Lion Recovery Disk Assistant for Mac Tạo USB Recovery hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: Apple
 • Hệ điều hành MacOS X Lion mới của Apple mỗi khi được cài đặt thì đều tự tạo cho mình một phân vùng ẩn có dung lượng khoảng dưới 800MB với tên gọi Recovery HD.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 585

🖼️ MoveCM

🖼️
 • Phát hành: Limit-point
 • MoveCM là giải pháp hữu hiệu bởi nó thêm một menu context để di chuyển, copy, lưu trữ (nén) các file và folder rất nhanh chóng vào folder thông thường.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 239
Xem thêm Tiện ích hệ thống