TaskTime4 for Mac

Tải về
3 (1) To The Point Software Dùng thử 385 Dung lượng: 15,7 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/10.5.6 Intel

TaskTime4 cung cấp cách trực tiếp theo dõi thời gian bỏ ra trên các công việc. Chương trình này có thể tạo các hóa đơn cá nhân để có thể gửi qua email, in ra và lưu lại trong ổ đĩa. Các tính năng quan trong khác bao gồm: theo dõi tình trạng dự án, tiếp hợp Address Book trong việc thêm các dự án, kết nối các nguồn liên quan tới các dự án để có thể dễ dàng tham khảo, theo dõi các khoản chi cho dự án, có khả năng làm hóa đơn cho các mặt hàng có tỷ lệ cố định, sao lưu dữ liệu theo lịch, tối thiểu hóa cửa sổ của dự án,…

Phiên bản mới này có:

• Khả năng thêm note các mục từ cửa sổ quản lý

• Nâng cấp UI cửa sổ quản lý

• Tổng số phút sẽ được hiển thị trong các thông báo hàng ngày

• Số hóa đơn đã được thêm vào dòng tiêu đề của những hóa đơn gửi trong email

• Nâng cấp chia trang trong các hóa đơn

• Tùy biến cài đặt hóa đơn

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 15,7 MB
  • Lượt xem: 387
  • Lượt tải: 385
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/10.5.6 Intel
Liên kết tải về

Link Download chính thức: