Creative Sound Blaster Live! (CT4830) Driver 5.12.01.383 WHQL

Link Download Creative Sound Blaster Live! (CT4830) Driver 5.12.01.383 WHQL chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ Realtek High-Definition Audio Driver R2.79

🖼️
 • Phát hành: Realtek
 • Realtek HD Audio Driver là trình điều khiển cho tất cả các card âm thanh Realtek HD Audio Codec trong hệ điều hành Windows 7, Windows Vista, Windows 8, Windows 8.1 cả phiên bản 32 bit và 64 bit.
 • windows Version: R2.79
 • Đánh giá: 238
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 438.921

🖼️ Realtek AC97 Audio Codecs Drivers cho Windows 7 6305 Card âm thanh cho Win 7

🖼️
 • Phát hành: Realtek
 • Realtek AC97 Audio Codecs Drivers 6305 là card âm thanh dành cho Windows 7. Drivers phiên bản 6305 cập nhật ngày 07/09/2009.
 • windows Version: 6305
 • Đánh giá: 43
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 101.309

🖼️ Realtek AC97 Audio Codecs Drivers cho Vista 6305 Card âm thanh Realtek AC97 Audio Codecs cho Win Vista

🖼️
 • Phát hành: Realtek
 • Realtek AC97 Audio Codecs Drivers 6305 dành cho Windows Vista...
 • windows Version: 6305
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.753

🖼️ Creative Sound Blaster Audigy LS/SE/Value/Live! 24-bit Driver 1.04.0077 WHQL

🖼️
 • Phát hành: Creative
 • Driver hỗ trợ cho Creative Sound Blaster Audigy LS/SE/Value/Live!...
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.978

🖼️ Creative Sound Blaster Audigy, Audigy 2/4 series v02.09.0016 WinXP64

🖼️
 • Phát hành: Creative
 • Đây là phiên bản đã hoàn thiện của driver phù hợp với Sound Blaster Audigy®, Audigy 2 series, và Audigy 4 series. Chỉ hỗ trợ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
 • windows
 • Đánh giá: 40
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.155
Xem thêm Card âm thanh