Creative Sound Blaster Audigy, Audigy 2/4 series v02.09.0016 WinXP64

Tải về
  • Đánh giá:
    3,2 ★ 40 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 39,4 MB
  • Lượt xem: 12.220
  • Lượt tải: 12.155
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows® XP Professional x64 Edition
Giới thiệu
Đây là phiên bản đã hoàn thiện của driver phù hợp với Sound Blaster Audigy®, Audigy 2 series, và Audigy 4 series. Chỉ hỗ trợ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
0 Bình luận
Sắp xếp theo