Creative Sound Blaster Audigy, Audigy 2/4 series v02.09.0016 WinXP64

Tải về
3,2 (40) Creative Miễn phí 12.177 Dung lượng: 39,4 MB Ngày: Yêu cầu: Windows® XP Professional x64 Edition
Đây là phiên bản đã hoàn thiện của driver phù hợp với Sound Blaster Audigy®, Audigy 2 series, và Audigy 4 series. Chỉ hỗ trợ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
3,2 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 39,4 MB
  • Lượt xem: 12.276
  • Lượt tải: 12.177
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows® XP Professional x64 Edition