Realtek High-Definition Audio Driver for Vista R2.55

Tải về
  • Đánh giá:
    3,5 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 77,9 MB
  • Lượt xem: 7.025
  • Lượt tải: 6.902
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows Vista
Giới thiệu

Realtek High Definition Audio Codec dành cho Windows Vista 32 bits và 64 bits...

Driver phiên bản R2.55 cập nhật ngày 03/12/2010.

Hỗ trợ:

ALC882, ALC883, ALC885, ALC887, ALC888, ALC889, ALC892, ALC899, ALC861VD, ALC660, ALC662, ALC663, ALC665, ALC670, ALC680 ALC260, ALC262,ALC267, ALC268, ALC269, ALC270, ALC272, ALC273, ALC275