Cyberfox Web Browser 37.0.1

Link Download Cyberfox Web Browser chính:
🖼️
  • Menu Editor

  • Tương tự các ứng dụng khác, trình duyệt Firefox có một thanh menu quản lý quen thuộc, chứa các chức năng quản lý để ứng dụng thực hiện những công việc tương ứng.
  • Xếp hạng: 4 6 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Split Browser 0.6.2009050101

  • Split Browser là một phụ kiện miễn phí dành cho Firefox sẽ giúp bạn chia vùng nội dung trên trang web của trình duyệt thành nhiều phần khác nhau tuỳ chỉnh. Với add-on khá thú vị này, “Cáo Lửa” sẽ như mọc thêm cánh để mang đến những trải nghiệm tiện ích hơ
  • Xếp hạng: 4 6 Phiếu bầu
🖼️
  • GMDesk

  • GMDesk - Ứng dụng desktop giúp truy cập các dịch vụ Google không cần trình duyệt
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Trình duyệt web