Cygwin 3.1.4-1 (32-bit)

Tải xuống Cygwin 3.1.4-1 (32-bit)

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Cygwin 3.1.4-1 (32-bit) được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Link Download Cygwin chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ ReadyFor4GB for Windows 7 32-bit Giúp Windows 7 32-bit nhận đủ 4GB RAM

🖼️
 • Phát hành: deepxw
 • Không chỉ giúp Windows 7 32-bit nhận đủ 4GB RAM, 4GB còn có khả năng loại bỏ phần đóng mộc phía dưới góc phải desktop...
 • windows
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.314

🖼️ Microsoft Tweak UI Thay đổi giao diện mặc định

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Tweak UI là công cụ miễn phí được thiết kế dành cho những ai cảm thấy tự tin và thỏa mái khi tiến hành những thay đổi trong việc cài đặt Windows XP.
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.147

🖼️ Optimize Computer 1.2 Cải thiện hiệu suất máy tính

🖼️
 • Phát hành: Amic Utilities
 • Optimize Computer là công cụ giữ cho máy tính của bạn chạy nhanh hơn, sạch hơn và không gặp lỗi.
 • windows Version: 1.2
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 452

🖼️ Paragon HFS+

🖼️
 • Phát hành: Paragon Software
 • Paragon HFS+ 9.0 cho Windows là phần mềm đọc ghi phân vùng HFS+ trong Windows miễn phí. Hỗ trợ phân vùng HFS+/HFSX, hoặc bất kì loại đĩa APM, GPT, MBR nào.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.328

🖼️ ShellToys (32 bit)

🖼️
 • Phát hành: CFi
 • CFi ShellToys 7.2 sắp đặt những công cụ bạn cần vào những vị trí bạn muốn - chỉ cần click vào menu nội dung của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 354
Xem thêm Hệ điều hành