Deep Freeze Enterprise cho Mac

Link Download Deep Freeze Enterprise cho Mac chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️
  • MacHider Giải pháp giúp ẩn dữ liệu cá nhân
  • MacHinder là giải pháp hoàn hảo giúp bạn bảo vệ các thông tin bí mật trước các phần mềm nguy hiểm luôn cố gắng xâm nhập vào hệ thống để lấy thông tin.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Docs for Mac
  • Với Docs, bạn có thể lập danh mục các file nhanh chóng và dễ dàng. Bạn có thể tạo các danh mục, thêm chúng vào các sự kiện và thêm các file bằng cách kéo chúng vào trong ứng dụng này...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Xray Vision
  • Nghe có vẻ như một phương pháp bảo vệ thô kệch nhưng một trong những cách hiệu quả nhất để bảo vệ các file của bạn là ẩn chúng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Mã hóa dữ liệu