Top ứng dụng Mã hóa dữ liệu tải nhiều nhất

🖼️ Deep Freeze Enterprise cho Mac Tiện ích đóng băng hệ thống cho Mac

🖼️
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.667

🖼️ GoodSync for Mac 10.10 Phần mềm sao lưu và đồng bộ dữ liệu

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 378

🖼️ Backblaze cho Mac 2.3 Tiện ích sao lưu dữ liệu trực tuyến nhanh chóng

🖼️
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 06

🖼️ Hider 2 Phần mềm mã hóa file cho Mac

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11

🖼️ iProtectMac 4.1 Bảo vệ dữ liệu trong máy Mac

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 32

🖼️ Watchmac for Mac 1.7 Phần mềm kiểm soát hoạt động hệ thống Mac

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.264

🖼️ Records Master for Mac OS X 9.9 Chương trình bảo mật dữ liệu file hệ thống

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 622

🖼️ BitClamp 1.5 Phần mềm bảo vệ dữ liệu

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 351

🖼️ DriveLock File Protection for Mac 7.3 Mã hóa tập tin cho Mac

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 36

🖼️ MacFort 4.8 Mã hóa và bảo vệ file trên Mac

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 38
Có tất cả 27 phần mềm.