Deep Sleep Battery Saver for Android 2.3

Link Download Deep Sleep Battery Saver for Android chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ Super aTool Box for Android 2.9 Sử dụng pin Android hiệu quả hơn

🖼️
 • Phát hành: AipopDev
 • Super aTool Box-Cache Battery là ứng dụng được phát triển bởi Aipopdev. Người dùng có thể quản lý và cải thiện khả năng hoạt động của điện thoại Android.
 • android Version: 2.9.9.4

🖼️ Touch Lock cho Android 3.16 Khóa cảm ứng và phím cứng Android

🖼️
 • Phát hành: KIDSCRAPE
 • Touch Lock cho phép bạn khóa cảm ứng và các phím vật lý trên thiết bị Android.
 • android Version: 3.16.19080300
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 103

🖼️ AirWatch for Android

🖼️
 • Phát hành: AirWatch, LLC
 • AirWatch MDM Agent cho phép bạn theo dõi, quản lý và hỗ trợ Android được triển khai trên toàn doanh nghiệp của bạn, khi làm việc cùng với Console AirWatch.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 276

🖼️ Appcontrol for Android

🖼️
 • Phát hành: CurveFish
 • Appcontrol là ứng dụng hoạt động nhanh và rất dễ sử dụng để quản lý điện thoại Android. Ứng dụng này cho phép người dùng quản lý các ứng dụng và widget có trên điện thoại di động.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 465

🖼️ Quick Cache Cleaner For Android Xóa bộ nhớ cache nhanh chóng

🖼️
 • Phát hành: QuiHand Studio
 • Người dùng sẽ nhận được rất nhiều bộ nhớ trong bằng cách xóa các file dữ liệu hoặc bộ nhớ cache rất nhanh chóng nhờ ứng dụng Quick Cache Cleaner.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 546
Xem thêm Quản lý điện thoại