CalendarSync for Android

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Tính phí
  • Dung lượng: 614 KB
  • Lượt xem: 212
  • Lượt tải: 202
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android OS
Giới thiệu

CalendarSync cho phép người dùng đồng bộ thiết bị của bạn với rất nhiều nguồn thông tin lịch khác nhau, ví như nó cho phép bạn đồng bộ Android với CalDAV.

CalendarSync for Android

Các tính năng chính:

- Nhập các cuộc hẹn, báo thức và người tham dự trực tiếp từ file của ứng dụng iCal (*.ics) và các ứng dụng khác

- Nhập các cuộc hẹn, báo thức và người tham dự trực tiếp từ file của ứng dụng Microsoft Calendar (*.vcs) và các ứng dụng khác

- Xuất các cuộc hẹn, báo thức và người tham dự đã được lưu trên thiết bị sang file iCal hỗ trợ

- Nhanh chóng xem các cuộc hẹn đã lưu trong file iCal

- Cập nhật các cuộc hẹn cũ và thêm mới từ file iCal

- Hỗ trợ múi giờ

- Tạo và chuyển lịch làn việc sang thiết bị

- Giao diện thân thiện

- Hỗ trợ download thông tin lịch làm việc với HTTP/HTTPS.

- Hỗ trợ đồng bộ từ/tới server cung cấp thông tin lịch làm việc với CalDAV.

- Hỗ trợ download thông tin lịch làm việc với FTP/FTPS.

- Tự động đồng bộ trong background

- Kiểm tra cập nhật

- Chức năng lọc giúp tìm thông tin cần nhập

- Đa ngôn ngữ.

Lamle

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.