Deliver for Mac dự phòng

Tải xuống Deliver for Mac dự phòng

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Deliver for Mac dự phòng được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Link Download Deliver for Mac chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ DomainBrain for Mac 2.0 Quản lý thông tin đăng nhập web

🖼️
 • Phát hành: One-Button Mouse
 • DomainBrain là một công cụ tiện ích dành cho Mac OS X, giúp người quản trị web và lập trình web có thể theo dõi server và thông tin đăng nhập các trang web họ quản lý. Các folder đã được “bó” lại giúp bạn có thể quản lý dễ dàng hơn cho các miền của bạn vớ
 • mac Version: 2.0.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 227

🖼️ Chrome Note for Mac

🖼️
 • Phát hành: Bruce
 • Chrome Note là chương trình giúp bạn biên tập lại những ghi chép, chú giải một cách đơn giản, nhanh gọn. Chrome Note sẽ được hiển thị ngay bên cạnh thanh địa chỉ và sẽ làm mờ những trang khác đi bạn đang làm việc với Chrome Note.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 299

🖼️ HoverZoom for Mac

🖼️
 • Phát hành: Side Tree Media
 • Bạn muốn xem phiên bản lớn hơn của một bức ảnh trên trang nào đó mỗi khi di chuyển con trỏ qua nó? HoverZoom của Side Tree Media có thể thực hiện công việc này trên nhiều trang khác nhau, bao gồm Facebook, Flickr, Picasa và Twitter.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 228

🖼️ USB to Ethernet Connector for Mac Phần mềm thao tác thiết bị USB từ xa cho Mac

🖼️
 • Phát hành: Eltima Software
 • Với phần mềm USB to Ethernet Connector for Mac OS X, người dùng có thể chia sẻ các thiết bị USB qua mạng nội bộ hoặc Internet giữa máy tính cài Mac, Windows PC và Linux.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 606

🖼️ TunnelBear cho Mac 4.2 Truy cập website bị chặn trên Mac

🖼️
 • Phát hành: TunnelBear
 • TunnelBear 4.2.7 for Mac là một phần mềm cho phép người dùng có thể truy cập các trang web và dịch vụ bị chặn theo khu vực địa lý. TunnelBear for Mac có một giao diện trực quan, đơn giản và dễ sử dụng.
 • mac Version: 4.2.7
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 178
Xem thêm Trình duyệt Internet