Top ứng dụng Lưu trữ - Đồng bộ - Chia sẻ tải nhiều nhất

🖼️ Dropbox cho Mac 71.4 Lưu trữ trực tuyến miễn phí cho Mac

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.675

🖼️ µTorrent cho Mac 1.8 Tải uTorrent chia sẻ file qua mạng P2P

🖼️
 • Phát hành: BitTorrent
 • Với uTorrent cho Mac bạn có thể download file nhanh hơn cũng như góp phần vào việc chia sẻ file và phân luồng tải file trên Mac OS X.
 • mac Version: 1.8.7 build 43796
 • Tìm thêm: µTorrent BitTorrent download torrent utorrent
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.668

🖼️ OneDrive (SkyDrive) cho Mac 19.033 Đồng bộ và lưu trữ dữ liệu trong đám mây

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • OneDrive cho Mac 19.033.0218 (trước đây là SkyDrive cho Mac) là ứng dụng lưu trữ, đồng bộ và chia sẻ dữ liệu cho phép lưu trữ trực tuyến miễn phí tất cả các tập tin cá nhân, với hỗ trợ đa nền tảng, bạn có thể truy cập chúng từ nhiều thiết bị chạy trên các hệ điều hành khác nhau.
 • mac Version: 19.033.0218
 • Tìm thêm: OneDrive lưu trữ dữ liệu đồng bộ dữ liệu chia sẻ dữ liệu OneDrive cho mac
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.660

🖼️ Google Drive cho Mac 15GB lưu trữ miễn phí trên đám mây

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.303

🖼️ MEGAsync cho Mac 4.0 Phần mềm đồng bộ và lưu trữ dữ liệu tuyệt vời

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 186

🖼️ PDFelement 6 cho Mac 6.7 Phần mềm tạo và chỉnh sửa PDF tốt nhất

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 39

🖼️ qBitTorrent for Mac 4.1 Phầm mềm hỗ trợ download

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 327

🖼️ Vuze for Mac 5.7 Đặt độ ưu tiên khi tải nhiều file torrent

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.913

🖼️ SpiderOak for Mac 6.1 Lưu trữ dữ liệu trực tuyến miễn phí trên Mac

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 454

🖼️ Transmission for Mac 2.93 Ứng dụng BitTorrent cho Mac

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.514
Có tất cả 66 phần mềm.