Disk Diag cho Mac 1.4

Link Download Disk Diag cho Mac chính:
🖼️
  • Chrometa for Mac

  • Chrometa for Mac là một phần mềm quản lý và theo dõi thời gian cho Mac nó sẽ tiến trình giám sát ngay khi bạn cài trên máy
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Memory Clean for Mac Dọn dẹp bộ nhớ cho Mac

  • Memory Clean for Mac là một ứng dụng rất hữu ích giúp người dùng tối ưu hóa bộ nhớ Mac của bạn và được sử dụng ngay khi bạn đã hoàn tất việc sử dụng trò chơi hoặc ứng dụng chuyên sâu (RAM).
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Dọn dẹp - Tăng tốc