Disk Pulse Pro 10.5.14

🖼️
🖼️
  • MyPhone Book Dialer
  • Người dùng có thể lưu tất cả bạn bè, gia đình, các thông tin của các liên lạc cho công việc trong một cơ sở dữ liệu được tổ chức.
  • Xếp hạng: 1 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Identity Finder Free Edition
  • Hiện nay, số lượng các phần mềm bảo vệ, thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, password và các thông tin cá nhân khác thường hay bị ăn cắp hoặc bị xóa bỏ. Bạn sẽ không thể tìm tất cả những nơi nó được ẩn giấu, nhưng bọn hacker biết những nơi đó.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Atomic Trillian Password Recovery
  • Khi bạn sử dụng một máy tính, sẽ không vấn đề gì nếu bạn không nhớ mật khẩu IM. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đăng nhập tài khoản của mình ở một máy khác, đây sẽ là vấn đề lớn với bạn. Atomic Trillian Password Recovery sẽ là ứng dụng bạn cần lúc đó.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Bảo mật