Disk Pulse Pro 10.5.14

🖼️
  • Secure Password Generator 1.1 for Chrome

  • Google Chrome là trình duyệt có thể mở rộng về chức năng một cách dễ dàng bằng cách cài đặt những phần mở rộng có liên quan. Bạn có thể thêm vào Chrome tiện ích mở rộng cho việc tạo mật khẩu là Secure Password Generator. Nó cho phép bạn tạo một mật khẩu a
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Shadow Defender Đóng băng ổ cứng hữu hiệu cho Windows

  • Shadow Defender là giải pháp bảo mật rất dễ sử dụng (cho hệ điều hành Windows) có thể bảo vệ máy tính và laptop trong môi trường thực khỏi các loại hình tấn công mã độc và thay đổi không mong muốn.
  • Xếp hạng: 4 106 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • OWASP Mantra Security Framework

  • Mantra là bộ sưu tập các công cụ mã nguồn mở miễn phí được tích hợp vào một trình duyệt web, có thể rất tiện ích đối với sinh viên, kiểm tra xâm nhập trái phép, lập trình ứng dụng web, chuyên gia bảo mật,...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Bảo mật