Disk Pulse Pro 10.5.14 (64-bit)

Tải xuống Disk Pulse Pro 10.5.14 (64-bit)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
🖼️
 • Asterisk Password Decryptor
 • Asterisk Password Decryptor là công cụ mạnh mẽ để khôi phục mật khẩu đã mất hoặc do người dùng quên.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Handy Keylogger
 • Handy Keylogger 4.0 là phiên bản mới của phần mềm keylogger đã được nhận giải thưởng, giúp bạn có toàn quyền kiểm soát máy tính, và hoàn toàn không bị phát hiện bởi người khác.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Haute Secure
 • Công cụ cho phép ngăn chặn download những file trái phép từ các site độc hại,ngăn chặn những trang web có chứa những mã độc mà có thể được hacker sử dụng để chiếm quyền điều khiển máy tính.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Login LockDown
 • Login LockDown sẽ ghi nhận các địa chỉ IP cũng như khoảng thời gian của mỗi lần đăng nhập thất bại vào Wordpress. Nếu số lần đăng nhập thất bại từ một địa chỉ IP trong khoảng thời gian ngắn vượt quá mức cho phép, hệ thống sẽ khóa chức năng đăng nhập của I
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Bảo mật