Dr.Web LiveCD

Link Download Dr.Web LiveCD chính:

🖼️ Windows 8 Pro Mang lại nhiều tính năng nâng cao cho Windows 8

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Windows 8 Pro mang lại cho bạn mọi thứ trong Windows 8 cùng với nhiều tính năng nâng cao nhằm hỗ trợ bạn dễ dàng kết nối với hệ thống mạng của công ty, truy cập tập tin trên đường đi, mã hóa dữ liệu của mình,…
 • windows
 • Đánh giá: 98
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 61.597

🖼️ eXtended Task Manager (32-bit) 2.15 Quản lý các tiến trình đang chạy

🖼️
 • Phát hành: Warecase
 • eXtended Task Manager là một tiện ích nhỏ nhằm bổ sung một vài tính năng cho chương trình quản lý process Task Manager có sẵn của Windows.
 • windows Version: 2.15
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.776

🖼️ FileMenu Tools 6.6 Tạo trình đơn ngữ cảnh

🖼️
 • Phát hành: Lopesoft
 • Khi trình đơn (menu) ngữ cảnh không đáp ứng được hết các yêu cầu của bạn để thực hiện những tác vụ nhanh như sao chép tên tập tin, sao chép đường dẫn, thay đổi thuộc tính... thì FileMenu là giải pháp thích hợp nhất để bổ sung nhanh tác vụ.
 • windows Version: 6.6
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.284

🖼️ Windows Server 2012 Hệ điều hành Windows Server Evaluations (dùng thử 180 ngày)

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Windows Server 2012 là một sản phẩm tiên tiến với hàng trăm tính năng mới cùng những cải tiến về chức năng ảo hóa, hệ thống mạng, lưu trữ, trải nghiệm người sử dụng, điện toán đám mây, tự động hóa,...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.130

🖼️ Lazesoft Windows Key Finder Tìm và hiển thị key của Windows, Office

🖼️
 • Phát hành: Lazesoft
 • Bạn cần cài đặt lại phần mềm nhưng bị mất key của Windows hoặc Office? Lazesoft Windows Key Finder chính là công cụ hoàn hảo dành cho bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 312
Xem thêm Hệ điều hành