Droid Transfer 1.39.0.0

Link Download Droid Transfer chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ Sprite Backup 6.5.4.19

🖼️
 • Phát hành: Sprite Software
 • Sprite Backup là ứng dụng rất thiết thực dành cho những người sử dụng PPC. Dữ liệu của bạn sẽ được sao lưu toàn bộ hoặc từng phần một cách an toàn nhất. Các thao tác dễ dàng thực hiện, bạn có thể đặt mã khoá cho các phần dữ liệu, phân loại dữ liệu theo nh
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.743

🖼️ bvcsoft DPG to iPhone Video Converter 1.0 Phần mềm chuyển đổi định dạng

🖼️
 • Phát hành: BvcSoft
 • bvcsoft DPG iPhone Video Converter là một phần mềm 3 trong một, bao gồm các công cụ chuyển đổi: DPG để chuyển đổi các tập tin của máy iPhone, chuyển đổi iPhone video
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 65

🖼️ Droid Explorer

🖼️
 • Phát hành: Ryan Conrad
 • Droid Explorer được thiết kế là một công cụ nhỏ để quản lý thiết bị bắt nguồn từ Android với sự đơn giản của Windows Explorer.
 • windows
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.820

🖼️ Tansee iPod Transfer 5.3 Chuyển bài hát từ iPod đến máy tính

🖼️
 • Phát hành: Tansee
 • Với Tansee iPod Transfer, người dùng iPod có thể chuyển bài hát từ iPod đến máy tính một cách dễ dàng.
 • windows Version: 5.3

🖼️ Mobile Master

🖼️
 • Phát hành: Jumping Bytes
 • Mobile Master là một ứng dụng dễ sử dụng với nhiều lựa chọn lọc dữ liệu giúp bạn chỉ sao lưu những gì mình cần. Chỉ với 1 click chuột cho việc sao lưu toàn bộ dữ liệu trong thiết bị của bạn và chỉnh sửa lại chúng trên máy tính.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.611
Xem thêm Quản lý, đồng bộ Điện thoại