DTI Surface Scanner 2.20

Link Download DTI Surface Scanner chính:

🖼️ Rift Compatibility Check 1.0 Kiểm tra cấu hình máy để chạy Oculus Rift VR

🖼️
 • Phát hành: Oculus VR
 • Rift Compatibility Check là phần mềm giúp kiểm tra cấu hình máy tính xem có tương thích với thiết bị Oculus Rift VR hay không.
 • windows Version: 1.0.0.150206
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 182

🖼️ HDDScan 4.1 Kiểm tra và chẩn đoán tình trạng ổ cứng máy tính

🖼️
 • Phát hành: HDD Scan
 • HDDScan là tiện ích chẩn đoán và kiểm tra ổ cứng HDD miễn phí cho máy tính. Ngoài tính năng chẩn đoán ổ cứng, HDDScan còn hỗ trợ kiểm tra tình trạng máy chủ RAID Arrays, USB và ổ SSD.
 • windows Version: 4.1
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37.663

🖼️ Microsoft Surface Diagnostic Toolkit 1.0 Công cụ chuẩn đoán phần cứng thiết bị Surface

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Microsoft Surface Diagnostic Toolkit là sản phẩm nằm trong bộ công cụ chuẩn đoán, khắc phục các vấn đề về phần cứng cho máy tính bảng Surface dành riêng cho chuyên viên IT mang tên Surface Tools.
 • windows Version: 1.0.88.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 419

🖼️ SSDLife Portable Pro Kiểm tra sức khỏe cho ổ đĩa SSD

🖼️
 • Phát hành: BinarySense
 • SSDlife 2.2.42 sẽ giúp bạn thực hiện điều này, nó là một công cụ chuyên dụng có chức năng chẩn đoán sức khỏe của ổ đĩa SSD dựa trên các vi mạch lưu trữ dữ liệu.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.958

🖼️ Disk Space Analyzer 7.4 Phân tích không gian ổ đĩa

🖼️
 • Phát hành: Windsty
 • Disk Space Analyzer là một phần mềm tiện ích miễn phí cho ta các hình dung cơ bản về cách sử dụng không gian đĩa...
 • windows Version: 7.4
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.062
Xem thêm Kiểm tra Phần cứng