Các ứng dụng tiện ích hệ thống bao gồm tiện ích chống phân mảnh ổ, tìm kiếm các file trùng lặp, dọn dẹp hệ thống

Top ứng dụng Kiểm tra Phần cứng tải nhiều nhất

🖼️ PC UserBenchmark Tiện ích kiểm tra tốc độ máy tính cực nhanh

🖼️
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19

🖼️ Hard Disk Sentinel 5.30 Kiểm tra và đo nhiệt độ ổ cứng

🖼️
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 94.088

🖼️ MemTest86 8.1 Công cụ test RAM và chẩn đoán lỗi

🖼️
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22.485

🖼️ Diskeeper Professional 18 Phần mềm tối ưu hóa hiệu suất PC

🖼️
 • Đánh giá: 92
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 49.396

🖼️ BatteryCat v15 Tiện ích quản lý pin máy tính

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 04

🖼️ Everest Ultimate Edition v5.50 Tiện ích kiểm tra cấu hình máy tính

🖼️
 • Đánh giá: 258
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 279.989

🖼️ HD Tune 2.55 Kiểm tra tốc độ ổ cứng máy tính

🖼️
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.992

🖼️ HDDScan 4.0 Kiểm tra và chẩn đoán tình trạng ổ cứng máy tính

🖼️
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 36.815

🖼️ Auslogics Disk Defrag Portable 8.0 Phần mềm chống phân mảnh ổ đĩa

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.223

🖼️ HWiNFO 6.00 Kiểm tra thông tin phần cứng

🖼️
 • Phát hành: REALiX
 • HwiNFO là tiện ích miễn phí giúp người dùng kiểm tra thông tin phần cứng của thiết bị, chẳng hạn CPU của PC có hỗ trợ công nghệ ảo hóa để sử dụng XP Mode trên Windows 7 hay không, thông tin BIOS, các thành phần nòng cốt của hệ thống...
 • windows Version: 6.00
 • Tìm thêm: HWiNFO32 HWiNFO64 kiểm tra phần cứng REALiX tìm kiếm driver
 • Đánh giá: 55
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 29.213
Có tất cả 57 phần mềm.