DtSearch Desktop

Link Download DtSearch Desktop chính:
🖼️
🖼️
 • Handy Backup Server

 • Handy Backup Server là một tiện ích hoàn hảo cho giải pháp sao lưu dữ liệu trên hệ thống mạng Windows theo mô hình Client-Server, bạn có thể tiến hành sao lưu dữ liệu hay tạo ảnh đĩa cho các máy client từ xa mà không can thiệp trực tiếp trên máy...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • FolderMill Phần mềm chuyển đổi tài liệu hiệu quả

 • FolderMill là một ứng dụng giúp người dùng tự động chuyển đổi tài liệu Word, bảng tính Excel và trình chiếu PowerPoint sang PDF, JPEG, TIFF hay các định dạng ảnh khác. Bên cạnh đó, nó còn cung cấp một cách dễ dàng để thực hiện toàn bộ các tác vụ xử lý tài liệu.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Durable Copy

 • Durable Copy 3.8.8 là chương trình để sao chép các tập tin có chứa thành phần đọc cũng như để sao chép các tập tin bằng cách kết nối không ổn định.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Convert Pdf to Bmp Jpeg

 • Convert Pdf to Bmp Jpeg là một giải pháp đơn giản và nhanh chóng. Giải pháp này hỗ trợ bạn chuyển đổi các file PDF sang định dạng ảnh như Bmp và Jpeg...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Nén - Giải nén