Easy Filer For Android

Link Download Easy Filer For Android chính:
🖼️
  • ProcessManager for Android

  • Ứng dụng này cho phép bạn quản lý các process đang chạy, thoát ứng dụng để tăng tốc điện thoại và tiết kiệm pin.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • System Tuner for Android Quản lý điện thoại Android hiệu quả

  • Bộ công cụ dành cho hệ điều hành Android đầy đủ nhất hiện nay: Giám sát và ghi lại tất cả các hoạt động, sao lưu và phục hồi bất kỳ ứng dụng nào, tắt tác vụ, quản lý CPU SD và bộ nhớ trong, đọc bản ghi, mô phỏng terminal, widget và thông báo
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Quản lý điện thoại