Easy PowerPoint Recovery

Link Download Easy PowerPoint Recovery chính:
🖼️
  • Best Excel Repair Khôi tập tin Excel bị xóa

  • Best Excel Repair là công cụ mạnh mẽ, dễ sử dụng để khôi phục file Excel được tạo ra bởi các chương trình bao gồm Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000, Excel 97, Excel 95 và Excel 5.0.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • SysTools Word Repair

  • SysTools Word Repair là phần mềm khôi phục và sửa tài liệu Microsoft Word bị lỗi hoặc hỏng (gồm tập tin .DOC và .DOCX) đồng thời giúp cho người sử dụng tránh được việc mất dữ liệu văn bản quan trọng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Khôi phục dữ liệu