Office Password Recovery Magic 6.1.1.210

Tải về
3 (1) Password Recovery Magic Studio Ltd Dùng thử 3.295 Dung lượng: 1,6 MB Ngày: Yêu cầu: * Microsoft Windows 2000/XP/2003/vista *CPU: Intel or AMD 1000 MHz *RAM 128 MB *HDD: Minimum 700 MB

Office Password Recovery Magic là phần mềm khôi phục mật khẩu được thiết kế để giúp người dùng khôi phục lại mật khẩu bị mất hoặc quên. Bất kỳ tập tin văn phòng dạng 'chỉ đọc' (read-only) có đặt mật khẩu có thể được phục hồi tại đây. Chúng tôi có thể phục hồi *. xls, *. ppt, *. MDB, *. doc và các tập tin định dạng của Office 2007. Office Password Recovery Magic dễ sử dụng, và có giao diện giúp người dùng tìm kiếm chính xác. Người dùng có thể thiết lập các thông số chính xác vào phạm vi tìm kiếm mật khẩu của bạn, chẳng hạn như độ dài của mật khẩu và các hình dạng của các mật khẩu. Người sử dụng còn có thể sử dụng các tập tin từ điển, đó là một chuỗi ký tự để tìm mật khẩu nhanh hơn. Bạn sẽ có cơ hội thử hết các chức năng khôi phục mật khẩu các file dữ liệu của bạn.

Tính năng chủ chốt
* Recover mật khẩu bị mất hoặc quên một cách nhanh chóng.
* Recover mật khẩu cho Microsoft Office Word.
* Recover mật khẩu cho Microsoft Office Excel.
* Recover mật khẩu cho Microsoft Office PowerPoint.
* Recover mật khẩu cho Microsoft Office Access.
* Giao diện thân thiện với người dùng.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,6 MB
  • Lượt xem: 3.354
  • Lượt tải: 3.295
  • Ngày:
  • Yêu cầu: * Microsoft Windows 2000/XP/2003/vista *CPU: Intel or AMD 1000 MHz *RAM 128 MB *HDD: Minimum 700 MB

Liên quan, thay thế