Expat Shield 2.32

Link Download Expat Shield chính:

🖼️ USB Disk Security 6.7 Bảo mật dữ liệu từ kết nối USB

🖼️
 • Phát hành: Zbshareware Lab
 • USB Disk Security 6.7 là phần mềm tốt nhất để ngăn chặn các mối đe dọa có thể gây tổn hại đến máy tính của bạn hoặc ăn cắp thông tin cá nhân thông qua ổ lưu trữ USB.
 • windows Version: 6.7
 • Đánh giá: 333
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 344.401

🖼️ PDF Encrypt

🖼️
 • Phát hành: Adultpdf
 • PDF Encrypt 3.0 là một phần mềm rất linh hoạt và mạnh mẽ chương trình, nó cho phép bạn mã hóa (bằng cách sử dụng tiêu chuẩn 40-bit hoặc 128-bit hoặc mã hóa AES) PDF hiện có, quyền hạn, thêm người dùng và mật khẩu chủ sở hữu.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.284

🖼️ Symantec Endpoit Protection 12

🖼️
 • Phát hành: Symantec
 • Symantec Endpoint Protection và Symantec Endpoint Protection Small Business Edition sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp khả năng bảo vệ mới trong khi vẫn cải thiện được khả năng thực hiện của hệ thống.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 844

🖼️ SpyShelter Premium 9.6 Phần mềm ngăn chặn KeyLogger

🖼️
 • Phát hành: SpyShelter
 • SpyShelter có thể bảo vệ người sử dụng khỏi những tấn công xảy ra ngay cả khi thực hiện những tác vụ máy tính thông thường như: nhập vào máy tính, chụp ảnh màn hình, mở tập tin, và truy cập trang web.
 • windows Version: 9.6.5
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.607

🖼️ Ace Password Sniffer

🖼️
 • Phát hành: EffeTech
 • Ace Password Sniffer có thể theo dõi trên mạng LAN của bạn và cho phép nhà quản trị mạng hoặc bố mẹ bạn lấy password của bất cứ người dùng mạng nào.
 • windows
 • Đánh giá: 45
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.861
Xem thêm Bảo mật