Conceal Files 3.1

Tải về
3 (1) Conceal Files Dùng thử 605 Dung lượng: 498 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 7/XP SP 2

ConcealFiles là công cụ mã hóa hình ảnh riêng tư để tránh sự nhòm ngó của người khác.

Để thực hiện, bạn kích hoạt chương trình, chọn thẻ Lock Mode. Nhấn Add File(s) để chọn các file ảnh hoặc bấm nút Add Folder để chọn thư mục lưu ảnh mà bạn cần khóa.

Bạn kích chọn tên file bất kỳ để xem trong khung Preview. Nếu không đúng file bạn cần, bấm nút Remove file để xóa.

Bấm nút có biểu tượng thư mục trong khung Save As để chọn thư mục lưu file ảnh sau khi mã hóa (để file mã hóa không đè lên ảnh gốc). Nhập mật khẩu mã hóa file ảnh vào khung PasswordConfirm Password. Bấm nút Conceal Files! để chương trình mã hóa.

Khi cần sử dụng lại hình ảnh đó, bạn chọn thẻ Unlock Mode. Chọn file ảnh cần mở khóa. Nhập mật khẩu mở khóa vào khung Password, rồi bấm nút Show Files, tiếp theo bạn bấm nút ba chấm trong khung Output Directory để chọn thư mục lưu các file ảnh đã mở khóa. Nhấn Select All Files để chọn tất cả file cần mở khóa. Nhấn UnConceal Files! để mở.

Lưu ý: Nếu các file ảnh có mật khẩu mã hóa khác nhau thì bạn chọn từng file ảnh mở khóa, lựa chọn Select All Files chỉ sử dụng khi các file ảnh cùng chung một mật khẩu.

Theo NLĐ

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 498 KB
  • Lượt xem: 609
  • Lượt tải: 605
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 7/XP SP 2
Liên kết tải về

Link Download chính thức: