ExtremeCopy Standard Edition (32 bit) 2.1.0

Link Download ExtremeCopy Standard Edition (32 bit) chính:
🖼️
  • V-Zip 1.0

  • V-Zip là công cụ đơn giản và dễ sử dụng được thiết kế giống như 7-Zip cùng với một số tính năng được thêm vào.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Static Windows Mail Backup Sao lưu email

  • Windows Mail Backup là một công cụ sao lưu mạnh mẽ để sao lưu email, news messages, accounts, rules, contacts, thiết lập junk mail, calendar, stationery, signatures và tất cả các thiết lập cá nhân vào một kho lưu trữ.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • CloudBacko Pro Tiện ích sao lưu server

  • CloudBacko Pro là một phần mềm sao lưu đám mây thế hệ mới. Khác với các ứng dụng sao lưu thông thường, chủ yếu sao lưu tệp tin hoặc thư mục, chương trình này được thiết kế để sao lưu các server ảo và server thực.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Nén - Giải nén