FaceTime cho Mac 1.0.5

Tải xuống FaceTime cho Mac 1.0.5

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

Link Download FaceTime cho Mac chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️
  • Today for Mac Nhắc nhở công việc cho Mac
  • Là một chương trình tiện ích nhỏ gọn, có tác dụng như một chương trình nhắc nhở người sử dụng thực hiện những công việc đã lên lịch sẵn...
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
  • Bookpedia for Mac
  • Bookpedia là phần mềm tạo thư mục cho Mac OS X. Chương trình này sẽ truy hồi thông tin từ trang web, có khả năng thu thập thông tin thông minh giúp bạn sắp xếp các cuốn sách dành cho Mac OS X.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Tiện ích hệ thống