Feem

Link Download Feem chính:

🖼️
🖼️
  • BiBatchConverter Chuyển đổi tài liệu sang ảnh
  • BiBatchConverter là công cụ được thiết kế dựa trên công nghệ Black Ice Printer Driver để giúp người dùng chuyển đổi bất kỳ tài liệu nào, chẳng hạn như: bảng tính Excel, Word, trình chiếu PowerPoint sang tập tin ảnh.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • MyImgur Phần mềm lưu trữ và chia sẻ ảnh
  • MyImgur là một công cụ chụp ảnh màn hình, chia sẻ ảnh hoặc các tập tin khác trực tuyến và nếu bạn đã có tài khoản Imgur thì phần mềm này cũng sẽ hỗ trợ quản lý tài khoản đó.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Classic FTP
  • Classic FTP là chương trình máy khách FTP dễ sử dụng, nó cho phép bạn có thể xem, chỉnh sửa, upload, download và xóa các file từ một website nào đó hoặc mạng.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
;
Xem thêm Lưu trữ - Đồng bộ - Chia sẻ