File Deleter 1.0

Link Download File Deleter chính:
🖼️
  • Deletor Cộng cụ xóa dữ liệu nhanh chóng

  • Deletor là công cụ đơn giản giúp bạn giảm thiểu tình trạng lộn xộn trong ổ đĩa và các thiết bị lưu trữ khác bằng cách xóa tập tin & thư mục không cần thiết.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • IE Privacy Keeper 2.7

  • Bạn cảm thấy chán ngán và mệt mỏi với việc mỗi hoạt động của mình đều bị những website tò mò ghi lại hay những tập tin nhạy cảm bị Windows âm thầm ghi lại trong những thư mục con ẩn và được đặt tên theo mã?
  • Xếp hạng: 4 6 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Delete Files Permanently Xóa file vĩnh viễn

  • Delete Files Permanently cho phép bạn xóa vĩnh viễn các tập tin mà không có bất kỳ cơ hội phục hồi. Nó giúp bạn giữ sạch ổ đĩa cứng của mình bằng cách xóa vĩnh viễn các tập tin và thư mục bạn chỉ định.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Xóa file