File Deleter 1.0

Link Download File Deleter chính:
🖼️
  • Free File Shredder Xóa vĩnh viễn dữ liệu

  • File Shredder là công cụ bảo mật dữ liệu tiên tiến cho Windows, cho phép bạn loại bỏ vĩnh viễn các tập tin không mong muốn và dữ liệu nhạy cảm từ ổ đĩa cứng của mình
  • Xếp hạng: 5 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Moo0 FileShredder

  • Moo0 FileShredder 1.17 cho phép bạn dễ dàng xoá hoàn toàn các file bí mật / riêng tư của bạn khỏi ổ đĩa cứng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • DeadLock Phần mềm mở khóa tập tin

  • DeadLock là phần mềm mở khóa tập tin đơn giản, giúp người dùng thao tác trên các file bị khóa trong các chương trình đang chạy trên máy tính.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Xóa file