Portable Delete Files Permanently

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 4,7 MB
  • Lượt xem: 820
  • Lượt tải: 811
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7/NT
Giới thiệu

Khi bạn xóa một tập tin, Windows sẽ không xóa các tập tin từ ổ đĩa, nó chỉ xóa "references" cuả các tập tin này. Trong khi đó ổ đĩa cứng của bạn lưu trữ tất cả các file mà bạn đã từng xóa - tất cả mọi thứ từ văn bản tới Internet history....các tập tin bị xóa này có thể dễ dàng phục hồi ngay cả khi bạn định dạng ổ đĩa cứng của bạn. Nhưng cũng có những tập tin bạn không muốn khôi phục lại?

Bây giờ bạn có thể xóa các tập tin vĩnh viễn với phần mềm Delete Files Permanently 3.3. Phần mềm này cho phép bạn xóa vĩnh viễn các tập tin mà không có bất kỳ cơ hội phục hồi. giúp bạn giữ sạch ổ đĩa cứng của mình bằng cách xóa vĩnh viễn các tập tin và thư mục bạn chỉ định.

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.